Akční nabídka

CENÍK INTERNETU BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ
Jáchymov a Horní/Dolní Žďár

INTERNET BEZ ZÁVAZKŮ

Služba Maximální rychlost Inzerovaná rychlost Běžně dostupná rychlost Minimální rychlost Cena/ měsíc Odchylky
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat    
Standard
Wifi
20Mb/s 10Mb/s 5Mb/s 2Mb/s 5Mb/s 2Mb/s 1,5Mb/s 1Mb/s 299,-Kč *
**
*Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování(download)nebo vkládání(upload)dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídajíc íměřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:SDR (download, L 4) < BDR(download,L4)a zároveň TBDR(download) > 70 minut,nebo SDR (upload, L 4) <BDR (upload, L 4)a zároveň TBDR(upload) >70 minut,kde SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, BDR je běžně dostupná rychlost, L4 je transportní vrstva dleRM ISO/OSI aTBDR označuje délku intervalu překročení hodnoty běžně dostupné rychlosti odpovídající času zahájení měřicího procesu, kdy hodnota skutečné přenosové rychlosti je nižší než definovaná hodnota běžně dostupné rychlosti.
**Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání(upload)dat se považuje taková odchylka,při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahovan é rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:SDR(download, L 4) <BDR (download, L4),a zároveňƎt1, t2, t3: TBDR(download) ≥ 3,5minutya zároveň(t3–t1)≤ (90 minut–TTestB),neboSDR (upload,L 4) <BDR(upload, L 4),a zároveňƎt1,t2, t3: TBDR(upload)≥ 3,5minutya zároveň(t3–t1) ≤(90minut –TTestB),kdeSDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, BDR je běžně dostupná rychlost, L 4 je transportní vrstva dle RM ISO/OSI, tx(xεN+) označuje čas zahájení testu, při kterém klesla hodnota skutečně dosahované rychlosti pod hodnotu běžně dostupnérychlosti, TBDRoznačuje délku intervalupřekročení hodnotyběžně dostupné rychlostiodpovídajícíčasu zahájení měřicíhoprocesu,kdy hodnota skutečně dosahovanérychlostije nižší neždefinovanáhodnota běžně dostupné rychlosti, TTestBje délka jednoho testu vrámci měřicího procesu.

Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných Ceníkem, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.

Uvedené ceny jsou včetně DPH

Ceník platný od 1.1.2021

Instalace:
Instalace zahrnuje připevnění přijímače na držák, natažení ethernetového kabelu od přijímače k domácímu WIFI routeru a otestování připojení.

Cena instalace včetně materiálu a přijímače je 1000,- Kč

Pro bližší informace nás kontaktujte:
tel.:
355 336 000
e-mail:
admin@elektro-s.cz
Práce technika: 540,- Kč / hodinu včetně DPH.